Cursuri

  • Toate cursurile
  • Cursuri autorizate A.N.C.
  • Cursuri pentru studii superioare
  • Cursuri pentru studii medii
  • Cursuri fără standard ocupațional

COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE – CUNOȘTINȚE AVANSATE

Cursul este un sprijin pentru toți angajații care vor să lucreze mai eficient și să comunice cu membrii echipelor din care fac parte.

COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE – CUNOȘTINȚE DE BAZĂ

Cursul vine în sprijinul celor dornici să se familiarizeze cu noile concepte digitale și să dobândească competente de baza, în domeniul TIC.

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Cod COR 242231)

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene Regulamentul (UE) 679/2016 denumit „Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)”.

MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Cursul de Manager de proiect este conceput pentru a oferi un fundament solid înțelegerii conceptelor de bază din managementul de proiect.

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (Cod COR 121118)

Cursul oferă noțiunile necesare pentru monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului informatic, prin intermediul indicatorilor de performanță, indentificarea riscurilor și aplicarea măsurilor corective în scopul creșterii eficacității sistemului de management al securității informației.

PROGRAMATOR AJUTOR – studii medii (Cod COR 351201)

Cursul este util dobândirii şi certificării cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor privind elaborarea, implementarea, testarea și asigurarea securității unei aplicații informatice.

DESIGNER PAGINI WEB – studii medii (Cod COR 216613)

Având doar cunoștințe de operare pe calculator și fără experiență în Web Design, în urma asimilării noțiunilor de design și programare web predate la curs, veți stăpâni la un nivel profesionist, toate procedeele de lucru necesare conceperii și realizării unui site web.

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE (Cod COR 351101)

Cursul se adresează persoanelor care sunt la început de drum în utilizarea calculatorului și folosirea acestuia în rețea.

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE (Cod COR 413201)

Prin acest curs se certifică aptitudinile de operare pe calculator, crescând gradul de mobilitate profesională prin utilizarea calculatorului în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie și domeniu de activitate.

FORMATOR (Cod COR 242401)

Cursul urmărește formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare a adulților atât în sistem față-în-față, cât și în sistem online. 

PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC (Cod COR 251204)

În cadrul cursului, atingerea obiectivelor este realizată prin parcurgerea, prin exemple de cod de programare, a etapelor întregului „ciclu de viaţă” pentru un sistem informatic.

PROIECTANT SISTEME INFORMATICE (Cod COR 251101)

Scopul acestui curs este de a forma specialiști IT experimentați care să proiecteze site-uri și să gestioneze aplicații web folosind tool-uri specializate de Social Media și Marketing Digital.

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213)

Cursul propune o abordare interactivă, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru implementarea proiectelor europene.

SECURITATE CIBERNETICĂ – RISCURI, AMENINȚĂRI ȘI METODE DE MINIMIZARE

Scopul securității cibernetice este de a proteja sistemele, rețelele, datele și programele împotriva atacurilor digitale.

ETHICAL WIFI HACKING: INTRODUCERE ȘI BUNE PRACTICI

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să pătrundă într-un domeniu mai puțin cunoscut utilizatorilor obișnuiți, nespecializați.