MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

curs online

Curs de perfecționare

MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Cursul de Manager de proiect este conceput pentru a oferi un fundament solid înțelegerii conceptelor de bază din managementul de proiect.

 • Taxa de participare:

  2000 lei 
 • Perioadă derulare curs:

  09.10 – 13.12.2023

 • Dată examen:

  13.12.2023

 • Durata cursului:

  240 de ore
  – 80 de ore pregătire teoretică
  – 160 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 16
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare
 • Abilități specifice:

  Minimum 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul administrației și servicii publice sau competențe dobândite în cadrul educației formale în domeniul administrației și servicii publice.
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  17/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • construirea unui plan solid al proiectului ținând cont de constrângerile specifice organizatorice, calitative, de timp și cost;
 • stabilirea de obiective realiste, măsurabile ce asigură rezultate pozitive;
 • recrutarea de membri potriviți în echipa de proiect, de a conduce echipe de proiect performante și de a comunica cât mai eficient;
 • finalizarea proiectele în perioada stabilită, la calitatea și în bugetul alocat.
 • cursul își propune dezvoltarea abilităților de management de proiect, prin parcurgerea în cadrul fiecărui modul a unor exemple practice și prin împărtășirea experiențelor proprii și a cunoștințelor practice dobândite de către specialiștii noștri. În cadrul cursului se vor dezvolta abilități de identificare și management al riscurilor; estimare a costurilor proiectului folosind tehnici simple, verificate; de întărire a spiritului de echipă prin dezvoltarea creativității și prin crearea unui limbaj comun în cadrul echipei de proiect. Pe parcursul cursului se vor inventaria metode eficiente de alocare și planificare a resurselor și de stabilire a unui sistem de monitorizare şi control al proiectului.
 • după parcurgerea acestui curs participanții vor dobândi capacitatea profesională necesară proiectării, derulării, evaluării și revizuirii activității teoretice/practice de management de proiect în instituții specializate sau la locul de muncă.

 1. Elemente fundamentale în managementul de proiect;
 2. Procesele managementului de proiect (ciclul de viață a unui proiect);
 3. Investigarea scopului, cerințelor și principalelor activități de management al proiectelor;
 4. Gestiunea costurilor și resurselor, Proceduri de achiziție și Management al riscului;
 5. Managementul echipei, comunicării și calității proiectului;
 6. Elemente de etică în managementul de proiect.