Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

gdpr2

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aborgare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare Regulament) va fi aplicat în toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadrul legislativ uniform și unitar pe teritoriul UE care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Modificări ale documentului

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-urile noastre web www.ici.ro și cursuri.ici.ro.

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem

Suntem Centrul de Pregătire și Formare Profesională Continuă și funcționăm în cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatică, pe scurt CPFPC – ICI București. În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • „noi/al nostru” înseamnă CPFPC – ICI București;
 • „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dumneavoastră.

Sediul nostru este situat la adresa B-dul Mareșal Averescu nr.8-10, sector 1, București. Suntem înregistrați în România sub nr. J40/11029/1999 cu numele Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatică – ICI București. Numărul nostru de telefon din centrală este +40213160736 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa office@ici.ro

Cum ne puteți contacta

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail la adresa office@ici.ro. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa dpo@ici.ro, prin poștă sau curier la adresa B-dul Mareșal Averescu nr.8-10 sector 1, București, România punând corespondența Dumneavoastră în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Principiile noastre

ICI București și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. ICI București, prin activitatea pe care o desfășoară folosește date cu caracter personal în numeroase servicii pe care le oferă:

 • Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare
 • Servicii specifice Registrului Român de domenii ROTLD
 • Servicii necesare pentru avizarea dispozitivelor electronice de marcat
 • Servicii de furnizare a programelor de formare profesională în domeniul IT&C.

Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in scop contractual și legal, fără ca datele să fie folosite in alte scopuri decât cele menționate mai sus.Temeiul prelucrării este constitutit de contractele incheiate intre ICI București și dumneavoastră și de prevederile legale aplicabile (articolul 6, aliniatul (1) lit. b,c,d,e, din Regulament). Astfel, pentru facilitarea desfășurării activităților și in vederea indeplinirii obligațiilor legale ce decurg din activitatea ICI București, este posibil să comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terți sau altor categorii de destinatari, in măsura in care interesul este legitim, se supune prevederilor legale existente și se garantează protejarea lor. Tot în scop contractual, ICI București poate transfera datele cu caracter personal în țări ale UE, către autorități și organisme internaționale competente din domeniul de activitate, în temeiul art 6, aliniatul 3, lit. a, b. ICI București va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor:

 • Executarea sau încheierea contractului cu dumneavoastră și pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră. De exemplu, pentru a face parte dintr-un proiect de cercetare-dezvoltare, pentru a publica în una din revistele noastre de specialitate, pentru a putea folosi unul din serviciile oferite de ROTLD sau pentru a aviza unul din aparatele dumneavoastră electronice de marcat;
 • Interesele legitime ale ICI București, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și a serviciilor noastre, menținerea unui standard ridicat al securității datelor dumneavoastră. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dumneavoastră, evaluăm interesele noastre pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Drepturile dumneavoastră din acest document;
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dumneavoastră de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate;
 • Consimțământul pe care îl acordati atunci când ICI Bucuresti nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Doriți să faceți parte din echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Doriti să publicați intr-una din revistele noastre de specialitate;
 • Doriți să vă inregistrați și să vă conformați legislației privind avizarea dispozitivelor electronice de marcat;
 • Doriți să obțineți/transferați/ modificați/actualizați sau să ștergeți un domeniu;
 • Doriți să vă abonații la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne solicitați informații în legătură cu un serviciu (domenii deținute, corecție date deținător, confirmare deținător domeniu);
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale ICI;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii sau asociații noștrii, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi în ceea ce privește informațiile cu caracter personal;
 • Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt publice;
 • Sunteți clientul unei activități comerciale pe care o achiziționăm.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agentii/autorități publice de verificare/control, etc.

Este posibil să oferim datele dumneavoastră personale unor organizații pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ autorități publice, agenții de prevenire a fraudelor, agenții/autorități publice de verificare/control etc.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser) pentru navigare. Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru.

În acest context, ICI București depune toate eforturile pentru a se alinia prevederilor Regulamentului, motiv pentru care oferă această informare tuturor celor implicați. Astfel, ICI București va folosi un număr cât mai redus de date cu caracter personal și de asemenea, va asigura condițiile necesare de securitate a acestor date, in eventualitatea unor atacuri cibernetice. In aceeași măsură, ICI București intreprinde demersurile necesare pentru reducerea numărului de prelucrări asupra datelor cu caracter personal și numai in măsura in care acestea sunt absolut necesare pentru activitățile pe care le desfășoară.