PROGRAMATOR AJUTOR – studii medii (Cod COR 351201)

curs online

Curs de specializare

PROGRAMATOR AJUTOR (Cod COR 351201)

Cursul este util dobândirii şi certificării cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor privind elaborarea, implementarea, testarea și asigurarea securității unei aplicații informatice.

 • Taxa de participare:

  900 lei 
 • Perioadă derulare curs:

  Cursul se va planifica după apariția unui nou standard occupational  aprobat de ANC
 • Dată examen:

  Până la apariția noului standard ocupațional cursul se poate desfășura cu eliberarea diplomei de absolvire emisă de INCDI – ICI București sau în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene potrivit Instrucțiunii nr.20 din 18.05.2023
 • Durata cursului:

  80 de ore
  30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică
 • Condiții minime de participare:

  Studii medii
 • Abilități specifice:

 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  6/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • Elaborarea programului / componentei aplicaţiei software;
 • Testarea şi implementarea programului / aplicaţiei;
 • Asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a dispozitivelor de stocare;
 • Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie;
 • Instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei;
 • Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile;
 • Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test.

Obiectivele cursului sunt îndeplinite prin însuşirea/demonstrarea şi certificarea competenţelor enumerate mai sus, conform Standardului ocupaţional. Atingerea obiectivelor este realizată prin parcurgerea, cu exemple simple, a etapelor întregului „ciclu de viaţă” pentru un program (o aplicaţie): analiză şi definire problemă, date de intrare/ieşire şi intermediare după caz, elaborare soluţie, proiectare algoritmi, programare/dezvoltare într-un limbaj de programare adecvat (de ex. C/C++ şi/sau Python, fără a avea ca scop învăţarea unui anumit limbaj), testare/corectare programe, asigurarea securităţii datelor, documentare programe, instalare la utilizator şi instruirea acestuia, întreţinere/mentenanţă, stocare şi securitate stocare programe şi documentaţii, aplicarea normelor de SSM, protecţia mediului şi a procedurilor de calitate.