MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (Cod COR 121118)

curs online

Curs de perfecționare

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (Cod COR 121118)

Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic a celor mai noi informații din domeniu, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități practice esențiale pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 • Taxa de participare:

  2000 lei 
 • Perioadă derulare curs:

  06.11 – 15.12.2023
 • Dată examen:

  15.12.2023
 • Durata cursului:

  180 de ore
  – 60 de ore pregătire teoretică
  – 120 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 12
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare tehnice
 • Abilități specifice:

  Minim 2 ani de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau competențe dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC și administrației și servicii publice.
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  4/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • Stabilirea strategiei şi managementului în domeniul securității informației, armonizate
  cu strategia organizației;
 • Stabilirea cadrului de management al securității informației;
 • Stabilirea domeniului de securitate și managementul resurselor informationale;
 • Planificarea sistemului de management al securității informației pe baza riscurilor și cerințelor;
 • Aplicarea instrumentelor și metodelor de îmbunățătire a eficacității sistemului de management al securității informației;
 • Evaluarea sistemului de management al securității informației;
 • Gestionarea incidentelor de securitate a informației cu scopul minimizării impactului acestora asupra organizației;
 • Implementarea și urmărirea planului de acțiuni în domeniu;
 • Consilierea conducerii organizației cu privire la sistemul de management al securității informațiilor;
 • Proiectarea măsurilor de securitate organizațională și de resurse umane necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informației;
 • Managementul accesului la resurse și informații;
 • Proiectarea măsurilor de securitate în procesele operaționale;
 • Proiectarea măsurilor de securitate IT&C;
 • Proiectarea măsurilor de securitate ale organizației în concordanță cu analiza de risc la securitatea informației;
 • Integrarea cerințelor de securitatea informației la nivelul organizației stabilite în contractele și activitățile terțelor părți.

Programa de studiu propusă pentru curs oferă noțiuni și cunoștințe privind utilizarea corectă a conceptelor de bază privind securitatea informației, precum și datele necesare stabilirii măsurilor de securitate a informației în strânsă legătură cu contextul actual al amenințărilor și atacurilor informatice, raportat la obiectivele strategice organizaționale.