OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE (Cod COR 413201)

curs online

Curs de specializare

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE (Cod COR 413201)

Prin acest curs se certifică aptitudinile de operare pe calculator, crescând gradul de mobilitate profesională prin utilizarea calculatorului în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie și domeniu de activitate.

 • Taxa de participare:

  900 lei 
 • Perioadă derulare curs:

  Cursul se va planifica după apariția unui nou standard  ocupațional  aprobat de ANC.
 • Dată examen:

  Până la apariția noului standard ocupațional cursul se poate desfășura cu eliberarea diplomei de absolvire emisă de INCDI – ICI București sau în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene potrivit Instrucțiunii nr.20 din 18.05.2023.
 • Durata cursului:

  80 de ore
  30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică
 • Condiții minime de participare:

  Studii medii
 • Abilități specifice:

  Nu este cazul
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  7/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
 • Organizarea activităţii proprii;
 • Utilizarea echipamentelor periferice;
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor;
 • Introducerea şi validarea datelor;
 • Prelucrarea datelor;
 • Transpunerea datelor pe suport.

 • Concepte generale de tehnologia informației
 • Utilizarea calculatorului și organizarea fișierelor cu ajutorul sistemului de operare Windows, utilizând File Explorer
 • Procesarea textelor cu ajutorul editorului de texte Word
 • Informații generale despre calcul tabelar folosind Excel
 • Informații generale despre modalitatea de a realiza prezentări cu ajutorul PowerPoint
 • Comunicare și informație cu ajutorul browserelor de internet Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox

Metoda de predare este de tip demonstrativ și practică prin exerciții individuale.