FORMATOR (Cod COR 242401)

curs online

Curs de specializare

FORMATOR (Cod COR 242401)

Cursul urmărește formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare a adulților atât în sistem față-în-față, cât și în sistem online.

 • Taxa de participare:

  1400 lei
 • Perioadă derulare curs:

  25.09 – 02.11.2023
 • Dată examen:

  02.11.2023
 • Durata cursului:

  180 de ore
  – 60 de ore pregătire teoretică
  – 120 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 12
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare (cu diplomă de licență)
 • Abilități specifice:

  Nu este cazul
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  16/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților;
 • Realizarea analizei de nevoi privind fomarea profesională a adulților;
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților;
 • Evaluarea competențele inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților;
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților;
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare;
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activităților de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activităților de formare teoretică;
 • Realizarea activităților de formare practică;
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare;
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților;
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților;
 • Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii;
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

 • Să elaboreze o analiză de nevoi pentru formare;
 • Să proiecteze un program de formare profesională;
 • Să organizeze și să efectueze activitatea de formare în sistem față-în-față și online;
 • Să realizeze un plan de predare/seminar în sistem față-în-față și online;
 • Să utilizeze în mod eficient și adecvat o gamă variată de metode, tehnici și procedee interactive de formare în sistem față-în-față și online;
 • Să pregătească o temă de predare (la alegere) și să o susțină în sistem față-în-față sau online (la alegere).
 • Să evalueze activitatea de formare.

 1. Fundamentele procesului de formare profesională a adulților;
 2. Pregătirea programului de formare;
 3. Realizarea activităților de formare;
 4. Evaluarea participanților la formare;
 5. Evaluarea și îmbunătățirea programului de formare.