OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE (Cod COR 351101)

curs online

Curs de specializare

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE (Cod COR 351101)

Cursul se adresează persoanelor care sunt la început de drum în utilizarea calculatorului și folosirea acestuia în rețea.

 • Taxa de participare:

  600 lei 
 • Perioadă derulare curs:

  Cursul se va planifica după apariția unui nou standard.
 • Dată examen:

  Până la apariția noului standard ocupațional cursul se poate desfășura cu eliberarea diplomei de absolvire emisă de INCDI – ICI București sau în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene potrivit Instrucțiunii nr.20 din 18.05.2023.
 • Durata cursului:

  80 de ore
  30 de ore pregătire teoretică și 50 de ore activitate practică
 • Condiții minime de participare:

  Studii medii
 • Abilități specifice:

  Minim 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC.
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  5/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • Asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare;
 • Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor;
 • Asistarea utilizatorilor;
 • Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor;
 • Instalarea, configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare;
 • Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile.

Principalele module ale cursului sunt:

 1. Funcționarea calculatorului:
  • Componentele periferice ale calculatorului;
  • Pornirea/ oprirea calculatorului;
  • Prezentarea sistemului de operare Windows;
  • Operații cu fișiere și directoare (creare, copiere, ștergere, căutarea fișierelor);
  • Aplicațiile: My Computer, Recycle Bin, Windows Explorer;
  • Monitorizarea proceselor;
 1. Asigurarea securității datelor și a echipamentelor:
  • Asigurarea securității hardware
  • Asigurarea securității software
  • Firewall
 1. Întreținerea calculatorului și a echipamentelor:
  • Întreținerea componentelor hardware ale calculatorului;
  • Întreținerea aplicațiilor instalate
 1. Utilizarea imprimantelor
  • Printarea documentelor word;
  • Printarea documentelor PDF;
  • Printarea imaginilor